Sharadchandra Pawar College of Pharmacy

Shri Gajanan Maharaj Shikshan Prasarak Mandal's

Sharadchandra Pawar College of Pharmacy

शरदचंद्र पवार औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय

Accredited by NAAC, 2(f)/12B Recognition by UGC Approved by A. I. C. T. E. Affiliated to Savitribai Phule Pune University and Pharmacy Council of India, New Delhi

Otur. Nagar-Kalyan Highway. Junnar. Pune

Cultural & Sports

‘ARTBEATS’ Annual Fest 2018-19 :

List of Cultural Events for Aannual Meet / Gethering 2018-19.

List of Sports Events for Annual Meet / Gethering 2018-19.(for boys) :

Sr No. Date & Day Event No. of Entries Name of Staff Incharge Name of Student co-ordinator & Branch.
1
06-02-2019 Wednesday
Box Cricket
1 Team (6 main players)
Mr. Wakale V.S.
Miss. Bhot V.D.
Mule Sumit (B.Ph)
Ozarkar Shubham (B.Ph)
Waman Ganesh (D.Ph)
Chess
03
Mr.Mahajan K.C.
Mr. Pulate C.P.
Lokhande Onkar (B.Ph)
Ingale Nikhil (B.Ph)
Phapale Sanchit (D.Ph)
Carrom
Single-03 Double-03
Mr. Bidkar J.S.
Mr. Joshi S.A.
Nagare Onkar (B.Ph)
Pawar Karan (D.Ph)
2
07-02-2019 Thursday
Volleyball
1 Team (6 main players)
Mr.Umalkar D.G.
Mr. Devhadrao N.V.
Mr.Umalkar D.G.
Mr. Devhadrao N.V.
Tug Of War (Rassi Khech)
1 Team (8 Players only)
Mr. Pulate C.P.
Mr.Karpe S.P.
Bhor Piyush(B.Ph)
Khude Nishant (D.Ph)
3
10-02-2019 Sunday
Open Cricket
1 Team
Mr. Harer S.L.
Mr. Karpe S.P.
Naykodi Taufik (B.Ph)
Kabir Rohan (D.Ph)
Badminton
Single-03 Double-03
Mr. Pulate C.P.
Mr. Devhadrao N.V.
Bende Sangram (B.Ph)
Chaudhari Kiran (D.Ph)

Annual Fest 2018-19 :

List of Sports Events for Annual Meet / Gethering 2018-19.(for girls)

Sr No. Date & Day Event No. of Entries Name of Staff Incharge Name of Student co-ordinator & Branch.
1
06-02-2019 Wednesday
Box Cricket
1 Team (6 main players)
Mrs. Gaikwad A.V.
Miss. Bhot V.D.
Sanap Snehal (B.Ph)
Jadhav Vidya (B.Ph)
Kurhade Shwetali (D.Ph)
Chess
03
Mrs.Chiwadshetti N.S.
Miss. Shelke P. S.
Sale Vidya (B.Ph))
Choudhari Sayali (B.Ph))
Gaikwad Angha (D.Ph)
Carrom
Single-03 Double-03
Mrs. Bidkar S. J.
Miss. Khalatkar S.M.
Kamble Rachna (B.Ph)
Mali Tanuja (D.Ph)
2
07-02-2019 Thursday
Throwball
1 Team (6 main players)
Mrs. Ghangale G.D.
Mrs. Gawade A.S.
Adsare Sonal (B.Ph)
Doke Disha (D.Ph).
Tug Of War (Rassi Khech)
1 Team (8 Players only)
Mrs. Kadam A.S.
Miss. Gholap S.M.
Pathan Minaj (B.Ph)
Rawate Swati (D.Ph)
3
10-02-2019 Sunday
Badminton
Single-03 Double-03
Mrs.Chiwadshetti N.S.
Miss. Shelke P. S.
Avhad Nikita (B.Ph)
Bhalke Snehal (B.Ph)
Mali Tanuja (D.Ph)
Sr No. Date & Day Event No. of Entries Time Name of Staff Incharge Name of Student co-ordinator & Branch.
1
08-02-2019 Friday
Rangoli Competition
02
10:00 am to 11:00 am
Mr. Joshi S.A.
Miss. Bhot V.D.
Dethe Shubham (B.Ph)
Tamboli Shradha(B.Ph)
Deshmukh Nikita (B.Ph)
Walmik Nikhil (D.Ph)
Pawar Pooja (D.Ph)
Face Painting
03
11:00 am to 12:00 pm
Mr. Joshi S.A
Miss. Shelke.M.M.
Nagarkar Omkar (B.Ph)
Gholap Aparna (B.Ph)
Gulve Sachin(D.Ph)
Madane Varsha (D.Ph)
Twins Day
05
12:30 pm to 1:30 pm
Mrs. Gaikwad.A.V.
Miss. Bhot V.D.
Jadhav Prakash (B.Ph)
Phalke Sumit (B.Ph)
Panhale Siddhi (B.Ph)
Waman Ganesh (D.Ph)
Bhoir Sapna (D.Ph)
Bollywood Entry
05
1:30 pm to 2:30 pm
Mrs. Ghangale G.D.
Mr. Devhadrao.N.V.
Jadhav Aniket (B.Ph)
Hande Prathamesh (B.Ph)
Pathan Minaj (B.Ph)
Pote Prasad (D.Ph)
Salve Nikita (D.Ph)
Black & White Day
05
2:30 pm to 3:30 pm
Mrs. Chiwadshetti.N.S.
Miss. Gholap.S.M.
Dumbre Harish (B.Ph)
Pund Sandip (B.Ph)
Bhalke Snehal (B.Ph)
Shaikh Tabbsum (D.Ph)
Gaikwad Angha (D.Ph)
2
09-02-2019 Saturday
Mehendi Competiton
03
9:30 am to 10:30 am
Miss. Shelke.P.S.
Mr.Umalkar D.G.
Mrs. Ghangale G.D.
Miss. Khaladkar S.M.
Avhad Nikita (B.Ph)
Sangale Monika(B.Ph)
Bangar Jyoti (B.Ph)
Pokharkar Disha (D.Ph)
Bhusal Kanchan(D.Ph)
Mismatch Day
02
11:00 am to 12:00 pm
Mrs. Kadam A.S.
Mrs. Chiwadshetti.N.S.
Miss. Gholap.S.M.
Choudhari Shubham(B.Ph)
Sale Vidya (B.Ph)
Lokhande Onkar (B.Ph)
Patel Ubed (D.Ph)
Pansare Sakshi (D.Ph)
Saree Day
1:00 pm to 2:30pm
Mrs. Gaikwad.A.V.
Miss. Shelke.P.S.
Miss. Khaladkar S.M
Godse Sonam (B.Ph)
Kamble Rachna (B.Ph)
Bhalerao Shweta(B.Ph)
Bangar Trupti(B.Ph)
Kurhade Shwetali (D.Ph)
Mali Tanuja(D.Ph)
Windows Movie Making
01
2:30 pm to 4:00 pm
Mr. Mahajan.K.C.
Mr. Jadhav N.A.
Neharkar Shivam (B.Ph)
Nagare Onkar (B.Ph)
Waman Ganesh (D.Ph)
Phapale Sanchit (D.Ph)
3
11-02-2019 Monday
Traditional Entry
01
9:30 am to 11:30 am
Mrs. Gaikwad.A.V. Mrs. Chiwadshetti.N.S. Miss. Shelke.P.S. Miss. Khaladkar S.M
Jadhav Aniket (B.Ph) Bende Sangram (B.Ph) Phapale Sanchit(D.Ph) Salve Nikita(D.Ph)
Mime Show
02
11:30 am to 1:00 pm
Mr. Wakale.V.S.
Miss. Bhot V.D.
Momin Alim (B.Ph)
Gaikwad Akshay (B.Ph)
Sanap Snehal (B.Ph)
Hule Rushikesh (D.Ph)
Rawate Swati (D.Ph)
Standup Comedy
02
1:30 pm to 2:30 pm
Mrs. Bidkar.S.J.
Miss. Shelke.P.S.
Miss. Khaladkar S.M
Ghule Pramod (B.Ph)
Zinjad Adinath (B.Ph)
Chordiya Deepika (B.Ph)
Otari Shubham(D.Ph)
Solo Dance
2:30 pm to 4:00 pm
Mr. Devhadrao.N.V.
Miss. Gholap.S.M.
Kunjir Nitin (B.Ph)
Hande Viraj(B.Ph)
Narsale Balika (D.Ph)
Sirshat Chandrakant (D.Ph)
Group Dance
4:00 pm to 5:00 pm
Mrs. Gawade A.S.
Miss. Shelke.P.S.
Ingle Nikhil (B.Ph)
Holkar Priyanka (B.Ph)
Choudhari Kiran (D.Ph)
Pokharkar Disha (D.Ph)
Duet Dance
5:00 pm to 6:30 pm
Mr. Joshi S.A.
Miss. Khaladkar S. M.
Pund Sandip (B.Ph)
Gujar Sagar (B.Ph)
Gharat Dipti (D.Ph)
Pote Prasad(D.Ph)
Western Fashion Show
6:30 pm to 7:30 pm
Mr. Pulate.C.P.
Miss. Shelke.M.M.
Patil Jagruti (B.Ph)
Jadhav Chaitali (B.Ph)
Mali Tanuja(D.Ph)
Shelke Krushna (D.Ph)
Refreshment
7:30 pm to 8:30 pm
Mr. Devhadrao.N.V
Mr. Wakale.V.S.
Mr. Karpe.S.P.
T.Y.B.PHARM
S.Y.D.PHARM
4
12-02-2019 Tuesday
Fun Fair
02
9:30 am to 11:30 am
Mr. Bidkar.J.S.
Mr.Devhadrao.N.V.
Miss.Gholap.S.M.
Miss.Shelke.P.S.
Ozarkar Shubham (B.Ph)
Dhirde Prathmesh (B.Ph)
Adsare Sonal(B.Ph)
Walunj Nishant (D.Ph)
Taru Megha(D.Ph)
Singing Competition
03
11:30 am to 12:30 pm
Miss. Shelke.P.S.
Mr. Bidkar.J.S.
Naykodi Taufik(B.Ph)
Jadhav Vidya(B.Ph)
Shaikh Tabbasum (D.Ph)
Madane Varsha(D.Ph)
Song Dedication
12:30 pm to 1:30 pm
Mr. Harer S.L.
Miss. Bhot V.D.
Hande Prathmesh(B.Ph)
Dumbre Harish (B.Ph)
Bhor Piyush (B.Ph)
Phapale Sanchit (D.Ph)
Inauguration
5:00 pm to 5:30 pm
Mr. Ghangale G.D.
Mr. Mahajan.K.C.
Miss. Shelke.P.S
Mr. Karpe.S.P.
T.Y.B. PHARM
S.Y.D. PHARM
Key Note Address by Principal
5:00 pm to 5:30 pm
Prize Distribution
5:30 pm to 7:00 pm
Mr. Jadhav N.A.
Mrs. Bidkar S.J.
Miss. Shelke.P.S.
Gadhave Gaurav (GS)
Phalke Sumit(CS)
Mule Sumit (SS)
Nagare Manisha (CS)
Chordiya Deepika (CS)
Bhalke Snehal(SS)
Patil Khude Nishant(CS)
Gharat Deepti (CS)
Speech by Guest
7:00 pm to 7:30 pm
Pote Prasad (SS)
Rawate Swati (SS)
Vote of Thanks
7:30 pm to 7:45 pm
Mr. Bidkar J.S.
T.Y.B. PHARM
S.Y.D. PHARM
Refreshment
7:45 pm to 9:00 pm
Mr. Devhadrao.N.V
Mr. Wakale.V.S.
Mr. Karpe.S.P.
T.Y.B. PHARM S.Y.D. PHARM